ด่วน ครม. สั่งย้าย ชมภารี ชมภูรัตน์ ไปนั่งตำแหน่งอื่น

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติครม.อนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เสนอการแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอุตุฯ และเคยนั่งรักษาการอธิบดีกรมอุตุฯมาก่อน ที่จะถูกย้ายเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เมื่อเดือน พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดทางให้ นางสาวชมภารีเข้ารับตำแหน่งในเดือน มี.ค. 2565 ตามมติครม.ที่กระทรวงดีอีเสนอในสมัยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรัฐมนตรีดีอี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *