เช็กเลย ผู้ถือบัตรคนจน ขึ้นข้อความแบบนี้ คุณอาจไม่ได้ไปต่อ

ผู้ถือบัตรคนจนเช็กด่วน ขึ้นแบบนี้คุณอาจไม่ได้ไปต่อ  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้เผย ความคืบหน้าของผู้ถือบัตรคนจน สำหรับผู้มี บัตรคนจนหรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิไม่ได้ ถูกระงับ ถ้าจะบอกว่าถูกตัดสิทธิ์ตลอดทั้งโครงการฯ ก็จะดูใจร้ายจนเกินไป ซึ่งสาเหตุที่ถูกระงับสิทธิในครั้งนี้ เนื่องจากทรัพย์สิน รายได้คู่สมรสตรวจพบว่ามีครอบครองเกินเงื่อนไขโครงการฯกำหนด(ตามSMSส่งมา) ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการ ที่ถูกระงับสิทธิฯในครั้งนี้ มีจำนวน 60,992 ราย อย่างไรก็ตามหากใครมีข้อสงสัย ควรโทรติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ประชารัฐสวัสดิการฯ เพื่อสอบถามถึงสาเหตุนี้ฯอีกครั้ง โทรเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่เบอร์ 02 109 2345

ภาพจาก สวัสดิการ ทันข่าว

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค (คนผ่านอุทธรณ์รอบเก็บตก

ที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 27 ส.ค.-26 ก.ย. 66 จะได้รับวงเงินย้อนหลังรวม 6 เดือน (เดือน เม.ย.-ก.ย. 66) รวมทั้งสิ้น 1,800 บาทต่อคน วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่

โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้ 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *