เปิดสถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี งวดวันที่ 16 มี.ค. 66

เปิดสถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี งวดวันที่.

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 684579

เลขท้าย 2 ตัว 14

เลขหน้า 3 ตัว 843 615

เลขท้าย 3 ตัว 276 970

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก

เลขท้าย 2 ตัว 22

เลขหน้า 3 ตัว 285 , 430

เลขท้าย 3 ตัว 191 , 364

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 30 ธันวาคม 2565

เลขท้าย 2 ตัว 71

เลขหน้า 3 ตัว 669 , 949

เลขท้าย 3 ตัว 018 , 828

งวดประจําวันที่30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 075629

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขหน้า 3 ตัว 357 , 130

เลขท้าย 3 ตัว 506 , 047

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 454891

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 008 , 396

เลขท้าย 3 ตัว 490 , 603

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 141737

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 382 , 975

เลขท้าย 3 ตัว 087 , 268

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 011421

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขท้าย 3 ตัว 799 , 484 , 851 , 928

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 087523

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก

เลขท้าย 2 ตัว 22

เลขหน้า 3 ตัว 285 , 430

เลขท้าย 3 ตัว 191 , 364

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 30 ธันวาคม 2565

เลขท้าย 2 ตัว 71

เลขหน้า 3 ตัว 669 , 949

เลขท้าย 3 ตัว 018 , 828

งวดประจําวันที่30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 075629

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขหน้า 3 ตัว 357 , 130

เลขท้าย 3 ตัว 506 , 047

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 454891

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 008 , 396

เลขท้าย 3 ตัว 490 , 603

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 141737

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 382 , 975

เลขท้าย 3 ตัว 087 , 268

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 011421

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขท้าย 3 ตัว 799 , 484 , 851 , 928

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 087523

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขท้าย 3 ตัว 150 , 505 , 112 , 246

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 687125

เลขท้าย 2 ตัว 56

เลขท้าย 3 ตัว 034 , 261 , 390 , 945

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 814418

เลขท้าย 2 ตัว 31

เลขท้าย 3 ตัว 504 , 309 , 902 , 101

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 406417

เลขท้าย 2 ตัว 05

เลขท้าย 3 ตัว 044 , 071 , 700 , 889

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 480012

เลขท้าย 2 ตัว 12

เลขท้าย 3 ตัว 008 , 151 , 293 , 770

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 111411

เลขท้าย 2 ตัว 54

เลขท้าย 3 ตัว 362 , 368 , 838 , 892

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 30 ธันวาคม 2565

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขท้าย 3 ตัว 193 , 120 , 355 , 214

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 232897

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขท้าย 3 ตัว 585 , 751 , 858 , 924

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 100344

เลขท้าย 2 ตัว 71

เลขท้าย 3 ตัว 386 , 463 , 696 , 811

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 867134

เลขท้าย 2 ตัว 97

เลขท้าย 3 ตัว 376 , 465 , 648 , 693

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 589207

เลขท้าย 2 ตัว 13

เลขท้าย 3 ตัว 253 , 492 , 526 , 992

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 552784

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขท้าย 3 ตัว 048 , 362 , 608 , 699

งวดประจําวันที่30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 598714

เลขท้าย 2 ตัว 76

เลขท้าย 3 ตัว 394 , 508 , 725 , 765

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 091982

เลขท้าย 2 ตัว 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *