บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม เช็กกลุ่มไหนได้เงินเข้า 6 งวด

จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่า บัตรคนจน รอบอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 พร้อมเปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์รอบอุทธรณ์ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามในเดือนตุลาคม 2566 กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าให้ผู้ผ่านคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ และ ยืนยันตัวตน สำเร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม – 26 กันยายน 2566 โดย กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน – สิงหาคม 2566 วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,800 บาท

รอบโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์และยืนยันตัวตน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ตามรอบดังต่อไปนี้

– วันที่ 12 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2566 ใช้สิทธิใช้จ่ายวันที่ 1 กรกฏาคม 2566 ย้อนหลัง เมษายน – มิถุนายน 2566 (3 เดือน)

– วันที่ 27 มิถุนายน – 26 กรกฏาคม 2566 ใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 2566 ย้อนหลัง เมษายน – กรกฏาคม 2566 (4 เดือน)

– วันที่ 27 กรกฏาคม – 26 สิงหาคม 2566 ใช้สิทธิ 1 กันยายน 2566 ย้อนหลัง เมษายน – สิงหาคม (5 เดือน)

– วันที่ 27 สิงหาคม – 26 กันยายน 2566 ใช้สิทธิ 1 ตุลาคม 2566 ย้อนหลัง เมษายน – กันยายน 2566 (6 เดือน)

ตารางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

– วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน

– วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือนประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

– เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน เงินเพิ่มเติมอีก

200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *